Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług cateringu dla uczestników projektu ?Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem? w ramach Zadania nr 1 Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, Znak sprawy: OAZWiR.273.1.2020.MA

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 230 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-16 10:58:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularze w wersji edytowalnej .docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 91 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-15 15:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zapytanie ofertowe.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 548 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-15 15:03:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
M.Andrukajtis
(2020-01-15)
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-15 14:54:13)
Ostatnio zmodyfikował: