Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług cateringu dla uczestników projektu ?Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem? w ramach Zadania nr 1 Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, Znak sprawy: OAZWiR.273.2.2020.MA

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 335 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-27 14:51:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie ofertowe .pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 578 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-16 11:15:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularze w wersji edytowalnej.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 67 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-16 11:15:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
M. Andrukajtis
(2020-01-16)
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-16 11:15:17)
Ostatnio zmodyfikował: