Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, znak sprawy: GKI.273.59.2020.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 69 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-05-14 14:26:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacje z otwarcia oferty.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 57 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-05-07 14:58:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie ofertowe.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 591 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-04-23 14:55:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularze w wersji edytowalnej.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 246 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-04-23 14:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
L. Głuchowski
(2020-04-23)
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-04-23 14:55:34)
Ostatnio zmodyfikował: