Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu: Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim, znak sprawy: GKI.273.114.2020

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie ofertowe .pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 634 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-08-04 13:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 90 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2020-10-07 14:41:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularze w wersji edytowalnej.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 306 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-08-04 13:46:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacje z otwarcia ofert.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 112 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-08-13 14:24:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Ludwika Szostak
(2020-08-04)
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-08-04 13:46:50)
Ostatnio zmodyfikował: