Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulicy Milewicza wykonywana w ramach inwestycji: Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego w zakresie branż: drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, energetycznej, telekomunikacyjnej, znak sprawy: GKI.273.199.2020

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie ofertowe .pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 580 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-12-02 16:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularze w wersji edytowalnej .doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 228 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-12-02 16:20:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 102 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-12-21 15:54:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Anna Jasiun
(2020-12-02)
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-12-02 16:20:43)
Ostatnio zmodyfikował: